Четвърта подготвителна възрастова група „Мечо Пух“

Четвърта подготвителна възрастова група „Мечо Пух“

Група в ДГ „Русалка“

Четвърта възрастова група „Мечо Пух”

В нея за Вашите деца се грижи:

Таня Цекова – помощник- възпитател

В нея Вашите деца се обучават и възпитават от:

Даниела Борисова – ст.  учител

Вяра Казакова – ст. учител

 

„В група „Мечо Пух“ сме събрани все приятели отбрани. Танцуваме, пеем, играем задружно, но винаги, когато е нужно  сериозно да работим заедно с госпожите режем, лепим, рисуваме, оцветяваме …. и отново се забавляваме!“

В група „Мечо Пух“ детето Ви ще учи с лекота и желание за света и природата, ще се възпитава и обучава според своите индивидуални възможности и темп на развитие. Многообразието на кътове за игра и занимания дава възможност за развиване на творческите изяви на децата.

 

 

 

 

 

 

 • ДГ „Русалка“

  3700, гр. Видин
  ул. „Св. Ромил Видински“ 78

  Тел:
  +359 94 601 764

  e-mail:
  info-500138@edu.mon.bg
  odz_rusalka_vidin@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com