Първа възрастова група „Сладурани”

Първа възрастова група „Сладурани”

Група във филиал „Здравец“ гр. Видин

Първа възрастова група „Сладурани“

В нея за Вашите деца се грижи:

Златка Стоилова – хигиенист

В нея Вашите деца се обучават и възпитават от:

Таня Крумова – ст. учител

Антоанета Кирилова – ст. учител

 

В група „Сладурани“ сме ний събрани-

най-добрите, щури малчугани.

С песни , танци сме известни

всички теми са ни интересни

Растем с любов и грижи обградени,

затуй сме винаги засмени.

 

Група „Сладурани“ се състои от деца на възраст 3-4 години. Във възпитателно–образователния процес използваме познавателните книжки на издателство „Просвета“ по програмната система „Чуден свят“.

Занималнята е оборудвана с необходимата за съвременните условия на обучение техника – лаптоп, мултимедия, бяла дъска, създадени са кътове за занимания по интереси, притежаваме голям набор от дидактични игри и материали. Активно участваме в проектите на детска градина „Русалка“ като провеждаме допълнителни занимания по Монтесори системата, работим за развиването на социалната и емоционална интелигентност у децата, провеждаме занимания с LEGO конструктор.

Основната цел на педагогическият екип е не само да даде отлична подготовка на децата за училище, но и  да положи основите на едни умни, добри, толерантни и ученолюбиви деца, които да не се страхуват от предизвикателствата и трудностите, които могат да се появят пред тях, а смело да търсят изход или помощ за решаването им.  Да бъдат искрени приятели и да  се подкрепят и помагат.

 • ДГ „Русалка“

  3700, гр. Видин
  ул. „Св. Ромил Видински“ 78

  Тел:
  +359 94 601 764

  e-mail:
  info-500138@edu.mon.bg
  odz_rusalka_vidin@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com