Група в с. Капитановци

Група в с. Капитановци

Група във филиал „Здравец“ с. Капитановци

Разновъзрастова група 3-7 годишни деца „Здравец“.

В нея  за Вашите деца се грижи:

 • Езерка Иванова – готвач
 • Таня Миланова – хигиенист

В нея Вашите деца се обучават и възпитават от:

 • Искра Витанова – учител
 • ДГ „Русалка“

  3700, гр. Видин
  ул. „Св. Ромил Видински“ 78

  Тел:
  +359 94 601 764

  e-mail:
  info-500138@edu.mon.bg
  odz_rusalka_vidin@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com