Първа възрастова група „Слънчо“

Първа възрастова група „Слънчо“

Група в ДГ „Русалка“

Първа възрастова група „Слънчо“

В нея за Вашите деца се грижи:

Зорница Петрова – помощник -възпитател

В нея Вашите деца се обучават от:

Иванка Методиева – ст. учител

Анка Вълчева – ст. учител

 

“В група “Слънчо“ децата заедно играят, учат и растат – щастието свое и на другите творят!“.

В първа възрастова група „Слънчо“ на ДГ“ Русалка“ се обучават и възпитават  деца със старши учители Иванка Методиева и Анка Вълчева, както и помощник – възпитател Зорница Петрова. Основен принцип във взаимодействието с децата е осигуряване на позитивна образователна среда и равен шанс за развитие на детския потенциал. Възпитателно – образователния процес в групата се осъществява по програмната система „Чуден свят“ на издателство „Просвета“.

 • ДГ „Русалка“

  3700, гр. Видин
  ул. „Св. Ромил Видински“ 78

  Тел:
  +359 94 601 764

  e-mail:
  info-500138@edu.mon.bg
  odz_rusalka_vidin@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com