Четвърта възрастова група „Слънчо“

Четвърта възрастова група „Слънчо“

Група в ДГ „Русалка“

Четвърта възрастова  група „Слънчо“

В нея за Вашите деца се грижи:

Зорница Петрова – помощник -възпитател

В нея Вашите деца се обучават от:

Иванка Методиева – ст. учител

Анка Цветанова – ст. учител

 

“В група “Слънчо“ децата заедно играят, учат и растат – щастието свое и на другите творят!“.

В четвърта подготвителна възрастова група „Слънчо“ на ДГ“ Русалка“ се обучават и възпитават  деца със старши учители Иванка Методиева и Анка Цветанова, както и помощник – възпитател Зорница Петрова. Основен принцип във взаимодействието с децата е осигуряване на позитивна образователна среда и равен шанс за развитие на детския потенциал. Възпитателно – образователния процес в групата се осъществява по програмната система „Аз ще бъда ученика“ на Издателство Изкуства. За изминалия учебен период от три години децата показват висока успеваемост по държавните образователни стандарти. Проявяват своите творчески заложби, както в изявите на групата, така и на детската градина по време на празници, открити практики, флашмоби, екскурзии и други мероприятия. С желание и интерес се включват в дейностите по различни проекти на детската градина. А, чрез различните игри се забавляват, като натрупват опит и знания.  През настоящата учебна година основната ни цел е подготовка на децата за училище и придобиване на социално – емоционални умения, за успешно справяне с новата роля „ученик“.  За надграждане компетентностите на децата ще ги  включим в STEAM образователни дейности. Предстоят изяви в клуб „ Млади възрожденци“ на ДГ „Русалка“.“В група „Слънчо“ децата заедно играят, учат и растат – щастието свое и на другите творят!“.

 • ДГ „Русалка“

  3700, гр. Видин
  ул. „Св. Ромил Видински“ 78

  Тел:
  +359 94 601 764

  e-mail:
  info-500138@edu.mon.bg
  odz_rusalka_vidin@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com