Фестивал „Празнуваме децата“

Екипът на ДГ „Русалка“ гр. Видин от 5 години инвестира време, умения и ресурси за изучаване на емоционалната интелигентност на децата от предучилищна възраст.
Благодарение на Полина Коцева и Сдружение FUNтазия Iternational https://funtazia.bg , учителите взеха участие в международни конференции, разработиха проект по Национална програма „Успяваме заедно“ на МОН и поставиха началото на Социално-емоционалното изучаване в ДГ „Русалка“, което продължаваме и днес.
Организацията FUNтазия Iternational работи активно по програми за Емоционална интелигентност при децата, които в развитите държави са важна част от детското образование и възпитание от над 20 години насам. Темата стана популярна у нас сравнително скоро, което накара екипа да вложи усилия и подобри компетентностите си, за да може успешно да се справя с емоционалното познание и развитие.
След участието в международната конференция през м. Октомври, 2023г., педагогическият екип заяви желание да организира в трите сгради на ДГ „Русалка“ Фестивал „Празнуваме децата“, за да подобри нивото на емоционално познание, да мотивира родителите да обърнат внимание на емоционалното състояние на децата и какво носи и показва то. Разбира се, всичко това ще подобри както образователното взаимодействие, така и учебната среда и атмосфера.
Благодарение на FUNтазия Iternational и разработените от тях ресурси и материали се включваме във Фестивала „Празнуваме децата“ с темата „Страхове и надежди“ https://funtazia.bg/festival/ .
Чрез този Фестивал предлагаме на учители, деца и родители да вървим заедно по пътя на изучаването, споделянето и подкрепата, в името на емоционалното израстване.
Нашата цел е чрез дейностите във фестивалните дни децата не само да се радват на красиви занимални и интересни играчки, но и да получат подкрепа от доверени хора, с които споделят желанията, чувствата, страховете и мечтите си.
Фестивалът е планиран чрез различни дейности в периода 20.11 – 28.11.23г., които ще бъдат оповестени в групите. Фестивалът ще ни събере ЗАЕДНО в детската градина, за да усетим и покажем, че Социално-емоционалното изучаване е възможно, важно и приятно.
Със „Страхове и Надежди“ слагаме край на мълчанието за страховете, и вместо „не се страхувай!“… да поговорим заедно, за да решим проблемите и да дадем воля на надеждите, смелостта, вярата и любовта да направят децата ни по-уверени и щастливи!
 • ДГ „Русалка“

  3700, гр. Видин
  ул. „Св. Ромил Видински“ 78

  Тел:
  +359 94 601 764

  e-mail:
  info-500138@edu.mon.bg
  odz_rusalka_vidin@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com