КРЕАТИВНАТА ИГРА – новите възможности за обучение на живо и от дистанция чрез развиващи играчки и мотивиращо взаимодействие“

 • ДГ „Русалка“

  3700, гр. Видин
  ул. „Св. Ромил Видински“ 78

  Тел:
  +359 94 601 764

  e-mail:
  info-500138@edu.mon.bg
  odz_rusalka_vidin@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com