Процедури

 

 1. Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти чрез събиране
  на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за
  обществените поръчки –удължаване на срок
 2. Протокол – тук
 3. Съобщение – тук
 4. Решение за откриване на процедура – тук
 5. Обявление за възложена поръчка – тук
 6. Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка – тук
 7. Договор за борсово представителство – тук
 8. Договор за доставка на гориво – тук
 9. Спецификация договор – тук
 10.  Процедура_ЗОП_храни_ следва:
 11. Обява_съобщение – тук  – прекратена
 12.  Обява_ДГ“Русалка“ – тук – прекратена 
 13. Документация храни_ ДГ „Русалка“ – тук
 14. Документация_титулна стр. – тук
 15. Техническа спецификация – тук
 16. Удължаване на срока на процедурата – тук
 17. Заповед за прекратяване на процедурата – тук
 18. Процедура_ЗОП_храни_ нова_следва:
 19. Обява обществена поръчка – тук
 20. Обява_docx_тук
 21. Документация_titul_тук

Документация_ тук

Приложение 1 – тук

Приложение 2 – тук

Техническа спецификация – тук

Протокол-комисия-тук

Договор „ФРУКТ – Н“ – тук

Договор „ИВИЛ – Иван Кръстев“ – тук

Документация храни ДГ „Русалка“-април, 2019 – тук

23. Обява за обществена поръчка-храни, Април, 2019 – тук

Прогнозни цени – тук

Техническа спецификация – тук

Писмени разяснения – тук

Протокол на комисията, ЗОП – храни – тук

 

24. Обява за обществена поръчка, храни, 2019/2020, август, 2019 :

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА-19.08.2019

Документация за обществена поръчка – тук

Документация – тук1_Документация – б.см.

Прогнозни цени – тук

Техническа спецификация – тук

Протокол Комисия ЗОП, 03.09.2019 – тук

Заповед Договор-храни – тук

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – 13.09.2019 – тук

Документация за обществена поръчка-храни – тук

Документация – тук

Техническа спецификация – тук

Протокол комисия, 30.09.2019 – тук

Договор хляб – тук

Договор храни 2019-2020 – тук

ПРОЦЕДУРА_ГОРИВО 2019 – тук

Решение за достъп по ЗДОИ – тук

Решение за достъп по ЗДОИ – тук

 • ДГ „Русалка“

  3700, гр. Видин
  ул. „Св. Ромил Видински“ 78

  Тел:
  +359 94 601 764

  e-mail:
  info-500138@edu.mon.bg
  odz_rusalka_vidin@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com