Процедури

 1. Процедура гориво 2017
 2. Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти чрез събиране
  на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за
  обществените поръчки –удължаване на срок
 3. Протокол – тук
 4. Съобщение – тук
 5. Решение за откриване на процедура – тук
 6. Обявление за възложена поръчка – тук
 7. Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка – тук
 8. Договор за борсово представителство – тук
 9. Договор за доставка на гориво – тук
 10. Спецификация договор – тук
 11.  Процедура_ЗОП_храни_ следва:
 12. Обява_съобщение – тук  – прекратена
 13.  Обява_ДГ“Русалка“ – тук – прекратена 
 14. Документация храни_ ДГ „Русалка“ – тук
 15. Документация_титулна стр. – тук
 16. Техническа спецификация – тук
 17. Удължаване на срока на процедурата – тук
 18. Заповед за прекратяване на процедурата – тук
 19. Процедура_ЗОП_храни_ нова_следва:
 20. Обява обществена поръчка – тук
 21. Обява_docx_тук
 22. Документация_titul_тук
 23. Документация_ тук
 24. Приложение 1 – тук
 25. Приложение 2 – тук
 26. Техническа спецификация – тук
 27. Протокол-комисия-тук
 28. Договор „ФРУКТ – Н“ – тук
 29. Договор „ИВИЛ – Иван Кръстев“ – тук
 30. Документация храни ДГ „Русалка“-април, 2019 – тук
 31. Обява за обществена поръчка-храни, Април, 2019 – тук
 32. Прогнозни цени – тук
 33. Техническа спецификация – тук
 34.  Писмени разяснения – тук
 35.  Протокол на комисията, ЗОП – храни – тук
 • ДГ „Русалка“

  3700, гр. Видин
  ул. „Св. Ромил Видински“ 78

  Тел:+359 94 601 764

  e-mail:
  odz_rusalka_vidin@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com