Материална база

Материална база


Основната сграда на ДГ  „Русалка“ гр. Видин се помещава в двуетажна панелна сграда с шест крила. Обособен е самостоятелен кухненски блок, перално помещение, парова станция, административен блок и физкултурен салон. Детското заведение разполага с два входа – за яслената група и за децата от предучилищните групи. На единия вход е изградена рампа, улесняваща достъпа на лица с увреждания.

Филиал „Здравец“ Видин се намира в близост до основната сграда, помещава се в двуетажна сграда по типов проект с три занимални и съответните сервизни помещения. Занималните отговарят на стандартите за отглеждане и обучение на деца от 3 до 7 годишна възраст. В сградата има обособен самостоятелен кухненски блок, парова станция, методичен кабинет, медицински кабинет, физкултурен салон и административна част.

Филиал „Здравец”, с. Капитановци се помещава в къща от семеен тип на два етажа с кухненски блок и самостоятелна занималня.

През 2009 год. е извършена цялостна подмяна на дограмата на основната сграда и на  сградата на Филиал „Здравец”, ремонт на покрива и саниране на фасадата по изпълнението на проекта на Община Видин „Създаване на благоприятни условия за израстване и развитие на видинските деца”.

Дворното пространство на основната сграда е 7 дка, оградено със стабилна ограда, разполага със затревени площи за игра, пясъчници за всяка от групите и беседки. В двора намира място и Еколабиринт , засаден от зелени храсти(хибискус и  туя) по проект „ЗЕЛЕНО – зелен еко-лабиринт за ефективно и новаторско образование” по НП „Обичам природата – и аз участвам”, ПУДООС, МОСВ,  реализиран от детската градина през 2015 година. Използва се от децата за еко – игри и забавление. В близост до него е разположено ново детско съоръжение за игра и спорт.

Дворното пространство на Филиал „Здравец” е 7 дка,  добре озеленен  с площадки за игри за всяка от  групите.  В него е разположена и  площадка по БДП, която децата използват за спортни празници и обучение  –  запознават се пътни знаци, учат се да спазват  правилата  за движение  , карат велосипеди и др.

Група „Здравец” във Филиал с. Капитановци се помещава в къща от семеен тип на два етажа с прекрасно дворно пространство за игра и забавления.

Групите са разположени в самостоятелни занимални, в които са обособени спални помещения, трапезария с гардеробна, прилежащи сервизни помещения и тераси.

В административния блок се помещават: кабинети на директора и домакина, медицински кабинет с изолационна, методичен кабинет, ресурсен кабинет, физкултурен салон –  оборудван с детски баскетболни кошове, детски батут, басейн с топки, футболни врати за детски футбол и др.,  салон за празници,/ музика и хореография/  и стая за школата за компютърно и чуждоезиково обучение.

Филиал „Здравец” Видин разполага с прекрасен салон за спорт, празници и допълнителни дейности.

Дидактичната база на ДГ „Русалка” непрекъснато се обогатява. Екипът разполага с актуална наличност от педагогическа и методична литература. Има добър набор от учебни помагала и пособия, магнитни табла, постери и други, които фасилитират образователния процес.  В методичните кабинети и занималните са обособени библиотеки с художествена литература за деца. Всяка група има необходимите за възрастта дидактични и настолни игри и други пособия. Детската градина разполага с Интерактивна дъска HITACHI, Мултимедиен проектор HITACHI, три принтера, лаптоп и компютри във всички групи.

 • ДГ „Русалка“

  3700, гр. Видин
  ул. „Св. Ромил Видински“ 78

  Тел:
  +359 94 601 764

  e-mail:
  info-500138@edu.mon.bg
  odz_rusalka_vidin@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com