Четвърта възрастова група „Маргаритка“

Четвърта възрастова група „Маргаритка“

Групa във филиал „Здравец“ гр. Видин

Четвърта възрастова група „Маргаритка“.

В нея за Вашите деца се грижи:

Йорданка Цветанова – хигиенист

В нея Вашите деца се обучават и възпитават от:

Самуила Иванова –  учител

Диана Филипова – ст. учител

Група „Маргаритка“  е разновъзрастова. Тя се състои от деца, родени 2017г. и 2018г.

Занималнята е просторна и уютна, разположена на първия етаж на сградата. Функционално обзаведена е, с изцяло подновени мебели. Предстои и оборудването на кабинет за STEM обучение. В занималнята са обособени кътове за развитие на емоционалната интелигентност, кът за занимания по Метода на Мария Монтесори, кът за игра с LEGO конструктори. Групата разполага с много образователни игри и дидактични материали. Тази година групата ще работи по програмната система „Моите приказни пътечки“ на издателство Булвест. Системата умело съчетава игровата дейност с практическата работа. Създава условия за формиране на умения за работа в екип. Осигурява възможности за разгръщане на творческите заложби на всяко дете. Усилията на екипа са насочени към развитие на интересите и талантите на детето, съобразявайки се с неговото индивидуално развитие, към създаване на добронамерени взаимоотношения между децата, към подготовка за успешна реализация в училище и в живота. ИКТ среда- мултимедия, компютър, принтер

 

 • ДГ „Русалка“

  3700, гр. Видин
  ул. „Св. Ромил Видински“ 78

  Тел:
  +359 94 601 764

  e-mail:
  info-500138@edu.mon.bg
  odz_rusalka_vidin@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com