V Национална конференция за социално-емоционално изучаване „Учители на Лидери“

Националната конференция за социално-емоционално изучаване „Учители на Лидери“ е ежегодно събитие, което се организира от частната организация FUNтазия за 5-та поредна година. Основната тема на конференцията за 2023 година – беше
Довереният възрастен до децата ни, изграждането на мрежа от такива за всяко едно дете, НЕЗАМЕНИМИТЕ ХОРА до децата ни – да станат ПОВЕЧЕ!
• Всяка година събитието има за цел да обедини учители, директори, психолози, родители и специалисти в работата с деца, които участват пряко във всички етапи на образованието – от детска градина до университет и да ги подкрепи в мисията да бъдем по-успешно до децата на България.
• Традиция е да споделяме актуалните научно-доказани практики и методики за превенция и интервенция при основни проблеми в учебна и семейна среда като: насилие, тормоз, лоша адаптация, пристрастявания, депресия, демотивация, влошени отношения, дискриминация и пр.
• Освен академичността на събитието, то винаги се откроява с неповторимия си емоционален заряд и плам – на хората в образованието, хората да децата на България – които искат и работят всяко дете – да получи шанс за смислено бъдеще. Непринудената и уютна атмосфера – спомага Да обменим идеи и вдъхновение, да осъществим взаимен обмен на опит, ноу-хау и актуална информация по темите от конферентната програма.
 • ДГ „Русалка“

  3700, гр. Видин
  ул. „Св. Ромил Видински“ 78

  Тел:
  +359 94 601 764

  e-mail:
  info-500138@edu.mon.bg
  odz_rusalka_vidin@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com